Fruit de l’àmplia experiència en el sector, així com dels cursos especialitzats realitzats, es realitzen consultories en diferents restaurants i empreses relacionades amb l’hostaleria.

Oferim formació i reciclatge adaptats al seu personal de cuina i sala, assessorament en el disseny de la carta i definir els plats que la composen, anàlisi de costos, optimització de l’espai en el disseny de local per facilitar les tasques diàries i l’optimització del negoci. En el moment d’obertura d’un negoci és especialment important estar ben assessorat per a professionals, però també en la renovació, reciclatge i continuïtat d’un negoci.


frescota